Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.


tylko-jeszcze-jedna-niezbędna-masakra-kapitalistów-albo-komunistów-lub-faszystów-lub-chrześcijan-lub-heretyków-a-już-znajdziemy-ę-w-złotej
aldous huxleytylkojeszczejednaniezbędnamasakrakapitalistówalbokomunistówlubfaszystówchrześcijanheretykówjużznajdziemysięzłotejprzyszłościtylko jeszczejeszcze jednajedna niezbędnaniezbędna masakramasakra kapitalistówkapitalistów alboalbo komunistówlub faszystówlub chrześcijanlub heretykówjuż znajdziemyznajdziemy sięw złotejzłotej przyszłościtylko jeszcze jednajeszcze jedna niezbędnajedna niezbędna masakraniezbędna masakra kapitalistówmasakra kapitalistów albokapitalistów albo komunistówa już znajdziemyjuż znajdziemy sięznajdziemy się wsię w złotejw złotej przyszłości

Kto zaś mówi, że jeszcze nie po­ra fi­lozo­fować, lub że po­ra już minęła, po­dob­ny jest do mówiące­go, że jeszcze nie po­ra być szczęśli­wym lub że po­ra ta już przeszła. -Epikur
kto-zaś-mówi-że jeszcze-nie po­ra-fi­lozo­fować-lub-że po­ra-już-minęła-po­dob­ny-jest do mówią­go-że jeszcze-nie po­ra-być
Kto zaś mówi, że jeszcze nie pora filozofować, lub że pora już minęła, podobny jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym, lub że pora ta już przeszła. -Epikur
kto-zaś-mówi-że-jeszcze-nie-pora-filozofować-lub-że-pora-już-minęła-podobny-jest-do-mówiącego-że-jeszcze-nie-pora-być-szczęśliwym-lub
Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac
serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić. -Narcyza Żmichowska
według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę. -Andre Maurois
miłość-łatwiej-znosi-nieobecność-lub-śmierć-ż-zwątpienie-lub-zdradę