Tylko kobiety i lekarze wiedzą, jak bardzo potrzebne i dobroczynne jest kłamstwo.


tylko-kobiety-i-lekarze-wiedzą-jak-bardzo-potrzebne-i-dobroczynne-jest-kłamstwo
anatol francetylkokobietylekarzewiedząjakbardzopotrzebnedobroczynnejestkłamstwotylko kobietykobiety ii lekarzelekarze wiedząjak bardzobardzo potrzebnepotrzebne ii dobroczynnedobroczynne jestjest kłamstwotylko kobiety ikobiety i lekarzei lekarze wiedząjak bardzo potrzebnebardzo potrzebne ipotrzebne i dobroczynnei dobroczynne jestdobroczynne jest kłamstwotylko kobiety i lekarzekobiety i lekarze wiedząjak bardzo potrzebne ibardzo potrzebne i dobroczynnepotrzebne i dobroczynne jesti dobroczynne jest kłamstwotylko kobiety i lekarze wiedząjak bardzo potrzebne i dobroczynnebardzo potrzebne i dobroczynne jestpotrzebne i dobroczynne jest kłamstwo

Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo.Nic tak nie jest potrzebne młodemu człowiekowi, jak towarzystwo mądrej kobiety.Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Kobiety zostały przez naturę obdarzone wszystkim, co potrzebne do szczęśliwego życia. Muszą się tylko nauczać jednego: nie sprzedawać się poniżej swej wartości.Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.