Tylko ktoś, kto jako dziecko doznał tak niewymiernej tęsknoty, potrafi zmierzyć spełnienie tej godziny siłą swych ówczesnych pragnień, przekraczających wszelkie realne porządanie miłosne.


tylko-ktoś-kto-jako-dziecko-doznał-tak-niewymiernej-tęsknoty-potrafi-zmierzyć-spełnienie-tej-godziny-łą-swych-ówczesnych-pragnień
oskar schmitztylkoktośktojakodzieckodoznałtakniewymiernejtęsknotypotrafizmierzyćspełnienietejgodzinysiłąswychówczesnychpragnieńprzekraczającychwszelkierealneporządaniemiłosnetylko ktośkto jakojako dzieckodziecko doznałdoznał taktak niewymiernejniewymiernej tęsknotypotrafi zmierzyćzmierzyć spełnieniespełnienie tejtej godzinygodziny siłąsiłą swychswych ówczesnychówczesnych pragnieńprzekraczających wszelkiewszelkie realnerealne porządanieporządanie miłosnekto jako dzieckojako dziecko doznałdziecko doznał takdoznał tak niewymiernejtak niewymiernej tęsknotypotrafi zmierzyć spełnieniezmierzyć spełnienie tejspełnienie tej godzinytej godziny siłągodziny siłą swychsiłą swych ówczesnychswych ówczesnych pragnieńprzekraczających wszelkie realnewszelkie realne porządanierealne porządanie miłosne

Ważny jest tylko ktoś, kto potrafi nam podarować inne wymiary przyjmowania świata.Smutny jest oczywiście każdy człowiek, który zrozumiał, że wszelkie piękno otrzymujemy tylko w charakterze pożyczki, na krótkie godziny, aż do odwołania.Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji.. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem.