Tylko ludzie mali, zawsze utrzymują się na swoim poziomie.


tylko-ludzie-mali-zawsze-utrzymują-ę-na-swoim-poziomie
william somerset maughamtylkoludziemalizawszeutrzymująsięnaswoimpoziomietylko ludzieludzie malizawsze utrzymująutrzymują sięsię nana swoimswoim poziomietylko ludzie malizawsze utrzymują sięutrzymują się nasię na swoimna swoim poziomiezawsze utrzymują się nautrzymują się na swoimsię na swoim poziomiezawsze utrzymują się na swoimutrzymują się na swoim poziomie

Tylko ludzie mali utrzymują się zawsze na swoim poziomie.Tyl­ko ludzie ma­li ut­rzy­mują się zaw­sze na swoim poziomie.Tylko ludzie beznamiętni albo niewinni utrzymują, że przyzwyczajenie stępia zmysły.Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.Ważne jest nie tylko myślenie o swoim życiu; trzeba jeszcze, żebyśmy myśleli, że o nim myślimy. Może dopiero na poziomie cogito podniesionego do kwadratu dotrzemy rzeczywiście do wieczności.Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi.