Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.


tylko-mali-ludzie-boją-ę-o-prestiż-wielcy-go-mają
karel capektylkomaliludziebojąsięprestiżwielcygomajątylko malimali ludzieludzie bojąboją sięo prestiżwielcy gogo majątylko mali ludziemali ludzie bojąludzie boją sięboją się osię o prestiżwielcy go majątylko mali ludzie bojąmali ludzie boją sięludzie boją się oboją się o prestiżtylko mali ludzie boją sięmali ludzie boją się oludzie boją się o prestiż

Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski
ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
Ludzie mali popełniają głupstwa. Ludzie wielcy popełniają błędy. -Anonim
ludzie-mali-popełniają-głupstwa-ludzie-wielcy-popełniają-błędy
Tyl­ko ma­li ludzie boją się o pres­tiż, wiel­cy go mają. -Karel Capek
tyl­ko-­li-ludzie-boją ę-o pres­tiż-wiel­cy-go mają
Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy -Mark Twain
prawdziwie-wielcy-ludzie-wywołują-w-nas-poczucie-że-sami-możemy-stać-ę-wielcy