Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.


tylko-miłość-potrafi-zatrzymać-czas
marcel prousttylkomiłośćpotrafizatrzymaćczastylko miłośćmiłość potrafipotrafi zatrzymaćzatrzymać czastylko miłość potrafimiłość potrafi zatrzymaćpotrafi zatrzymać czastylko miłość potrafi zatrzymaćmiłość potrafi zatrzymać czastylko miłość potrafi zatrzymać czas

Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać.Człowiek ma zawsze wolny czas, gdy potrafi się czymś zająć; tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie mają nigdy czasu.Czy wystarczy tylko głowa, by zatrzymać w sobie myśli?Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać.Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas.Wszystko przychodzi na czas temu, który potrafi czekać.