Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok.


tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
marie von ebner - eschenbachtylkomyślącyprzeżywasweżyciebezmyślnegoprzechodzionooboktylko myślącymyślący przeżywaprzeżywa sweswe życieu bezmyślnegobezmyślnego przechodziprzechodzi onoono oboktylko myślący przeżywamyślący przeżywa sweprzeżywa swe życieu bezmyślnego przechodzibezmyślnego przechodzi onoprzechodzi ono oboktylko myślący przeżywa swemyślący przeżywa swe życieu bezmyślnego przechodzi onobezmyślnego przechodzi ono oboktylko myślący przeżywa swe życieu bezmyślnego przechodzi ono obok

Żyć można jakkolwiek bądź, wszystko jedno jak się żyje, jak się przeżywa życie. Zawsze ono wychodzi na złe, kończy się jakby w pół drogi.Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi.Kobiety są całe swe życie dłużne mężczyznom, mężczyźni dłużni są kobietom ze swego życia tylko niektóre chwile.Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.Troszcz się o swe ciało, ale nie tak, jakby ono nie było duszą.Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać.