Tylko my ponosimy winę za to, co zdarza się w naszym życiu. Wielu ludzi przeszło przez te same trudności, co my, ale zareagowało inaczej. My wybraliśmy prostsze wyjście - własną rzeczywistość.


tylko-my-ponosimy-winę-za-to-co-zdarza-ę-w-naszym-życiu-wielu-ludzi-przeszło-przez-te-same-trudnoś-co-my-ale-zareagowało-inaczej-my
paulo coelhotylkomyponosimywinęzatocozdarzasięnaszymżyciuwieluludziprzeszłoprzeztesametrudnościmyalezareagowałoinaczejmywybraliśmyprostszewyjściewłasnąrzeczywistośćtylko mymy ponosimyponosimy winęwinę zaco zdarzazdarza sięw naszymnaszym życiuwielu ludziludzi przeszłoprzeszło przezprzez tete samesame trudnościco myale zareagowałozareagowało inaczejmy wybraliśmywybraliśmy prostszeprostsze wyjściewyjściewłasnąwłasną rzeczywistośćtylko my ponosimymy ponosimy winęponosimy winę zaco zdarza sięzdarza się wsię w naszymw naszym życiuwielu ludzi przeszłoludzi przeszło przezprzeszło przez teprzez te samete same trudnościale zareagowało inaczejmy wybraliśmy prostszewybraliśmy prostsze wyjścieprostsze wyjściewłasną rzeczywistość

Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną.Coś przeszło obok, skrzydłami musnęło. Wplotło się w słowo i cicho zniknęło. Przez chwilę ta blis­kość pus­tkę oddaliła. Od­dałabym wszys­tko, by nie odchodziła… Od­dałabym życie, by zat­rzy­mać to drżenie. Tu­pię, płaczę i krzyczę, ro­bi się ciemniej… Coś po­ruszyło powietrze i szep­tem przeszło. Było no­we i ta­kie pierwsze. Błagałam. Ale… Odeszło… Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać.