Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny.


tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
franz kafkatylkonaszepojęcieczasupozwalanammówićsądzieostatecznymgruncierzeczyjesttosąddoraźnytylko naszenasze pojęciepojęcie czasuczasu pozwalapozwala namnam mówićmówić oo sądziesądzie ostatecznymw grunciegruncie rzeczyrzeczy jestsąd doraźnytylko nasze pojęcienasze pojęcie czasupojęcie czasu pozwalaczasu pozwala nampozwala nam mówićnam mówić omówić o sądzieo sądzie ostatecznymw gruncie rzeczygruncie rzeczy jestjest to sądtylko nasze pojęcie czasunasze pojęcie czasu pozwalapojęcie czasu pozwala namczasu pozwala nam mówićpozwala nam mówić onam mówić o sądziemówić o sądzie ostatecznymw gruncie rzeczy jestrzeczy jest to sądjest to sąd doraźnytylko nasze pojęcie czasu pozwalanasze pojęcie czasu pozwala nampojęcie czasu pozwala nam mówićczasu pozwala nam mówić opozwala nam mówić o sądzienam mówić o sądzie ostatecznymgruncie rzeczy jest to sądrzeczy jest to sąd doraźny

Sukces jest potrzebny tylko od czasu do czasu, bo pozwala myśleć, że jest się do niego zdolnym. -Zofia Kucówna
sukces-jest-potrzebny-tylko-od-czasu-do-czasu-bo-pozwala-myść-że-jest-ę-do-niego-zdolnym
Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje
Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości. -Gertrud von Le Fort
wszystko-co-pospolicie-nazywa-ę-przeszłośą-jest-w-gruncie-rzeczy-tylko-stonowaną-odmianą-teraźniejszoś
Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia. -Maurice Maeterlinck
mądrość-w-gruncie-rzeczy-to-tylko-oczyszczona-energia-szczęścia
Głównym urokiem żon jest to, że z biegiem czasu zaczynają nam przypominać nasze matki. -Jane Fonda
głównym-urokiem-żon-jest-to-że-z-biegiem-czasu-zaczynają-nam-przypominać-nasze-matki
W gruncie rzeczy moje życie to nic innego tylko czyściec. -Bohumil Hrabal
w-gruncie-rzeczy-moje-życie-to-nic-innego-tylko-czyściec