Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny.


tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
franz kafkatylkonaszepojęcieczasupozwalanammówićsądzieostatecznymgruncierzeczyjesttosąddoraźnytylko naszenasze pojęciepojęcie czasuczasu pozwalapozwala namnam mówićmówić oo sądziesądzie ostatecznymw grunciegruncie rzeczyrzeczy jestsąd doraźnytylko nasze pojęcienasze pojęcie czasupojęcie czasu pozwalaczasu pozwala nampozwala nam mówićnam mówić omówić o sądzieo sądzie ostatecznymw gruncie rzeczygruncie rzeczy jestjest to sądtylko nasze pojęcie czasunasze pojęcie czasu pozwalapojęcie czasu pozwala namczasu pozwala nam mówićpozwala nam mówić onam mówić o sądziemówić o sądzie ostatecznymw gruncie rzeczy jestrzeczy jest to sądjest to sąd doraźnytylko nasze pojęcie czasu pozwalanasze pojęcie czasu pozwala nampojęcie czasu pozwala nam mówićczasu pozwala nam mówić opozwala nam mówić o sądzienam mówić o sądzie ostatecznymgruncie rzeczy jest to sądrzeczy jest to sąd doraźny

Sukces jest potrzebny tylko od czasu do czasu, bo pozwala myśleć, że jest się do niego zdolnym.Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje.Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości.Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia.Głównym urokiem żon jest to, że z biegiem czasu zaczynają nam przypominać nasze matki.W gruncie rzeczy moje życie to nic innego tylko czyściec.