Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.


tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
alec guinesstylkoniewieluludziktórzycierpiąnakaszelidziedolekarzawiększośćteatrutylko niewieluniewielu ludziktórzy cierpiącierpią nana kaszelidzie dodo lekarzawiększość idzieidzie dodo teatrutylko niewielu ludziktórzy cierpią nacierpią na kaszelidzie do lekarzawiększość idzie doidzie do teatruktórzy cierpią na kaszelwiększość idzie do teatru

Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać.Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają.Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.Większość ludzi jest złych, a tylko niewielu jest dobrych.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić. A przecież to oczywiste.