Tylko od śmierci na trzy palce bywa, kto w łodzi pływa.


tylko-od-śmierci-na-trzy-palce-bywa-kto-w-łodzi-pływa
jan kochanowskitylkoodśmiercinatrzypalcebywaktołodzipływatylko odod śmierciśmierci nana trzytrzy palcepalce bywakto ww łodziłodzi pływatylko od śmierciod śmierci naśmierci na trzyna trzy palcetrzy palce bywakto w łodziw łodzi pływatylko od śmierci naod śmierci na trzyśmierci na trzy palcena trzy palce bywakto w łodzi pływatylko od śmierci na trzyod śmierci na trzy palceśmierci na trzy palce bywa

Tyl­ko od śmier­ci na trzy pal­ce by­wa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski
tyl­ko-od śmier­-na trzy-pal­-by­wa-kto-w łodzi-pływa
Kariera najchętniej pływa pływa stylem zmiennym. -Anonim
kariera-najchętniej-pływa-pływa-stylem-zmiennym
Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim
kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Wody w usta nabiera zwykle ten, kto źle pływa także w potoku słów. -Natalia Glensk - Gutweter
wody-w-usta-nabiera-zwykle-ten-kto-ź-pływa-także-w-potoku-słów
Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy. -Jostein Gaarder
wiele-osób-uważa-że-modlitwa-do-boga-o-wyzdrowienie-pomaga-a-w-takim-razie-muszą-oni-także-wierzyć-że-bóg-macza-palce-w-sprowadzaniu-choroby-i