Tylko patrzeć, jak ci, którzy mają zielono w głowie, nazywać bądą siebie producentami intelektualnego chlorofilu.


tylko-patrzeć-jak-którzy-mają-zielono-w-głowie-nazywać-bądą-siebie-producentami-intelektualnego-chlorofilu
zbigniew waydyktylkopatrzećjakktórzymajązielonogłowienazywaćbądąsiebieproducentamiintelektualnegochlorofilutylko patrzećjak ciktórzy mająmają zielonozielono ww głowienazywać bądąbądą siebiesiebie producentamiproducentami intelektualnegointelektualnego chlorofiluktórzy mają zielonomają zielono wzielono w głowienazywać bądą siebiebądą siebie producentamisiebie producentami intelektualnegoproducentami intelektualnego chlorofiluktórzy mają zielono wmają zielono w głowienazywać bądą siebie producentamibądą siebie producentami intelektualnegosiebie producentami intelektualnego chlorofiluktórzy mają zielono w głowienazywać bądą siebie producentami intelektualnegobądą siebie producentami intelektualnego chlorofilu

Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Wszyscy mężczyźni mają tylko dwie rzeczy w głowie: pieniądze i to inne...