Tylko pesymiści kują żelazo póki gorące. Optymiści wierzą, że nie wystygnie.


tylko-pesymiś-kują-żelazo-póki-gorą-optymiś-wierzą-że-nie-wystygnie
peter hammtylkopesymiścikujążelazopókigorąceoptymiściwierzążeniewystygnietylko pesymiścipesymiści kująkują żelazożelazo pókipóki gorąceoptymiści wierząże nienie wystygnietylko pesymiści kująpesymiści kują żelazokują żelazo pókiżelazo póki gorąceże nie wystygnietylko pesymiści kują żelazopesymiści kują żelazo pókikują żelazo póki gorącetylko pesymiści kują żelazo pókipesymiści kują żelazo póki gorące

Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego.Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści.Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce.Kiedy nic się nie wiedzie, złoto zamienia się w żelazo: kiedy się powodzi żelazo zamienia się w złoto.Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha.