Tylko pieniądz jest władcą całego świata.


tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
publiusz syrustylkopieniądzjestwładcącałegoświatatylko pieniądzpieniądz jestjest władcąwładcą całegocałego światatylko pieniądz jestpieniądz jest władcąjest władcą całegowładcą całego światatylko pieniądz jest władcąpieniądz jest władcą całegojest władcą całego światatylko pieniądz jest władcą całegopieniądz jest władcą całego świata

Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus
tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Zdobycie wiedzy, jest tylko kwestią poświęconego czasu i pieniędzy Czas to Pieniądz, Czas + Pieniądz = Wiedza -Miłosz Półrolniczak
zdobycie-wiedzy-jest-tylko-kwestią-poświęconego-czasu-i-pieniędzy-czas-to-pieniądz-czas-+-pieniądz-=-wiedza
Pieniądz jest dziś Bogiem tego świata. -Fryderyk Engels
pieniądz-jest-dziś-bogiem-tego-świata
Miłość jest pod­stawą całego świata. -Alfred Musset
miłość-jest pod­stawą-całego-świata
Pieniądz to bóg tego świata. -Anonim
pieniądz-to-bóg-tego-świata
Sko­ro jest dla ciebie WSZYS­TKIM to nie miej pre­ten­sji do całego ŚWIATA  -werben10
sko­ro-jest dla-ciebie-wszys­tkim-to nie miej-pre­ten­sji-do całego-Świata