Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem.


tylko-pod-krzyżem-tylko-pod-tym-znakiem-polska-jest-polską-a-polak-polakiem
adam mickiewicztylkopodkrzyżemtylkotymznakiempolskajestpolskąpolakpolakiemtylko podpod krzyżemtylko podpod tymtym znakiemznakiempolskapolska jestjest polskąpolak polakiemtylko pod krzyżemtylko pod tympod tym znakiemtym znakiempolska jestpolska jest polskąa polak polakiemtylko pod tym znakiempod tym znakiempolska jest polskątylko pod tym znakiem

Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]. . . doszedłem do potwierdzonego później przekonania: gdy Poczta Polska i cała równinna Polska znajdowały się pod ostrzałem, home Fleet, lepiej czy gorzej ubezpieczona, zaszyła się w jednym z fiordów północnej Szkocji; wielka armia Francji siedziała jeszcze przy obiedzie i uważała, że paru akcjami patroli rozpoznawczych na przedpolu linii Maginota wypełnia polsko-francuski układ gwarancyjny.Szli krzycząc: Co mnie obchodziła Polska! Co to było - Polska?Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - po polsku się myślało!Żeby Polska była Polską.