Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia.


tylko-przeszkody-zaprzątają-myśl-i-podniecają-gdzie-nie-przeszkód-myśl-nie-znajduje-oparcia
simone weiltylkoprzeszkodyzaprzątająmyślpodniecajągdzienieprzeszkódznajdujeoparciatylko przeszkodyprzeszkody zaprzątajązaprzątają myślmyśl ii podniecajągdzie nienie mama przeszkódmyśl nienie znajdujeznajduje oparciatylko przeszkody zaprzątająprzeszkody zaprzątają myślzaprzątają myśl imyśl i podniecajągdzie nie manie ma przeszkódmyśl nie znajdujenie znajduje oparciatylko przeszkody zaprzątają myślprzeszkody zaprzątają myśl izaprzątają myśl i podniecajągdzie nie ma przeszkódmyśl nie znajduje oparciatylko przeszkody zaprzątają myśl iprzeszkody zaprzątają myśl i podniecają

Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie.Ja cię błagam gorąco, na wszys­tkie świętości: nie myśl. Nic już nie myśl, nig­dy. Bo jak ty, nie daj Boże, zaczy­nasz myśleć, to nam to wy­raźnie szkodzi na życiorys.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył