Tylko przykład jest zaraźliwy.


tylko-przykład-jest-zaraźliwy
felix lope de vega carpiotylkoprzykładjestzaraźliwytylko przykładprzykład jestjest zaraźliwytylko przykład jestprzykład jest zaraźliwytylko przykład jest zaraźliwy

Tyl­ko przykład jest zaraźliwy.Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także.Ze śmiechem należy się obchodzić ostrożnie: jest zaraźliwy.Istnieje na przykład pięćdziesiąt sposobów wypowiedzenia słowa Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś wyraźny sygnał! Na przykład złożył na moje nazwisko depozyt na koncie w banku szwajcarkim.Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.