Tylko ci są rzeczywiście odważni, którzy znają także strach - wszyscy inni są tylko brawurowi.


tylko-są-rzeczywiście-odważ-którzy-znają-także-strach-wszyscy-inni-są-tylko-brawurowi
willy brandttylkorzeczywiścieodważniktórzyznajątakżestrachwszyscyinnitylkobrawurowitylko cisą rzeczywiścierzeczywiście odważniktórzy znająznają takżetakże strachstrachwszyscywszyscy inniinni sąsą tylkotylko brawurowitylko ci sąci są rzeczywiściesą rzeczywiście odważniktórzy znają takżeznają także strachtakże strachwszyscy inniwszyscy inni sąinni są tylkosą tylko brawurowitylko ci są rzeczywiścieci są rzeczywiście odważniktórzy znają także strachznają także strachwszyscy inni sąwszyscy inni są tylkoinni są tylko brawurowitylko ci są rzeczywiście odważniktórzy znają także strachwszyscy inni są tylkowszyscy inni są tylko brawurowi

Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają. -Stefan Napierski
komplikacje-miłosne-znają-właściwie-tylko-mężczyź-kobieta-gardzi-tymi-którzy-mają
Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni. -Friedrich Schiller
Świat-znika-w-oczach-rozkochanej-kobiety-jeden-tylko-człowiek-jest-dla-niej-na-świecie-to-jest-jej-kochanek-przy-którym-giną-wszyscy-inni
Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca. Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. -Ernst Zacharias
przyjaźń-to-nie-tylko-wspaniały-prezent-lecz-także-ustawiczna-praca-większość-przyjaź-nie-urywa-ę-tylko-więdnie
Władcy lubią tylko tych, którzy są im przydatni i tylko tak długo, dopóki ich potrzebują. -Napoleon Bonaparte
władcy-lubią-tylko-tych-którzy-są-im-przydatni-i-tylko-tak-długo-dopóki-ich-potrzebują
Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. -Helder Camara abp
jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej