Tylko ci są rzeczywiście odważni, którzy znają także strach - wszyscy inni są tylko brawurowi.


tylko-są-rzeczywiście-odważ-którzy-znają-także-strach-wszyscy-inni-są-tylko-brawurowi
willy brandttylkorzeczywiścieodważniktórzyznajątakżestrachwszyscyinnitylkobrawurowitylko cisą rzeczywiścierzeczywiście odważniktórzy znająznają takżetakże strachstrachwszyscywszyscy inniinni sąsą tylkotylko brawurowitylko ci sąci są rzeczywiściesą rzeczywiście odważniktórzy znają takżeznają także strachtakże strachwszyscy inniwszyscy inni sąinni są tylkosą tylko brawurowitylko ci są rzeczywiścieci są rzeczywiście odważniktórzy znają także strachznają także strachwszyscy inni sąwszyscy inni są tylkoinni są tylko brawurowitylko ci są rzeczywiście odważniktórzy znają także strachwszyscy inni są tylkowszyscy inni są tylko brawurowi

Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni.Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca. Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie.Władcy lubią tylko tych, którzy są im przydatni i tylko tak długo, dopóki ich potrzebują.Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.