Tylko słowik podobno nigdy nie zmienia swego śpiewu. Śpiewa jak automat. Pięknie, ale zawsze tak samo.


tylko-słowik-podobno-nigdy-nie-zmienia-swego-śpiewu-Śpiewa-jak-automat-pięknie-ale-zawsze-tak-samo
anna sztaudynger - kalisiewicztylkosłowikpodobnonigdyniezmieniaswegośpiewuŚpiewajakautomatpiękniealezawszetaksamotylko słowiksłowik podobnopodobno nigdynigdy nienie zmieniazmienia swegoswego śpiewuŚpiewa jakjak automatale zawszezawsze taktak samotylko słowik podobnosłowik podobno nigdypodobno nigdy nienigdy nie zmienianie zmienia swegozmienia swego śpiewuŚpiewa jak automatale zawsze takzawsze tak samotylko słowik podobno nigdysłowik podobno nigdy niepodobno nigdy nie zmienianigdy nie zmienia swegonie zmienia swego śpiewuale zawsze tak samotylko słowik podobno nigdy niesłowik podobno nigdy nie zmieniapodobno nigdy nie zmienia swegonigdy nie zmienia swego śpiewu

Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce.Szalonemu; Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka na twoim czole kreśli kółka.Tak jak przyjemność nie zawsze towarzyszy chlubie, tak samo prostem jest, iż chluba nie zawsze idzie w ślad za przyjemnością.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty