Tylko sercem widzimy dobrze. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.


tylko-sercem-widzimy-dobrze-najważniejsze-jest-niewidoczne-dla-oczu
antoine de saint - exuperytylkosercemwidzimydobrzenajważniejszejestniewidocznedlaoczutylko sercemsercem widzimywidzimy dobrzenajważniejsze jestjest niewidoczneniewidoczne dladla oczutylko sercem widzimysercem widzimy dobrzenajważniejsze jest niewidocznejest niewidoczne dlaniewidoczne dla oczutylko sercem widzimy dobrzenajważniejsze jest niewidoczne dlajest niewidoczne dla oczunajważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Tylko sercem widzimy prawdę - to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać.Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami.Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią.