Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić.


tylko-skazanie-na-śmierć-wyróżnia-człowieka-od-innych-to-jedyna-rzecz-której-nie-da-ę-kupić
henri stendhaltylkoskazanienaśmierćwyróżniaczłowiekaodinnychtojedynarzeczktórejniedasiękupićtylko skazanieskazanie nana śmierćśmierć wyróżniawyróżnia człowiekaczłowieka odod innychjedyna rzeczktórej nienie dada sięsię kupićtylko skazanie naskazanie na śmierćna śmierć wyróżniaśmierć wyróżnia człowiekawyróżnia człowieka odczłowieka od innychktórej nie danie da sięda się kupićtylko skazanie na śmierćskazanie na śmierć wyróżniana śmierć wyróżnia człowiekaśmierć wyróżnia człowieka odwyróżnia człowieka od innychktórej nie da sięnie da się kupićtylko skazanie na śmierć wyróżniaskazanie na śmierć wyróżnia człowiekana śmierć wyróżnia człowieka odśmierć wyróżnia człowieka od innychktórej nie da się kupić

Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka, zwierzęta znają tylko miłość. Żeby znaleźć braci muszę odwołać się do człowieka.Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić.Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której trochę się znam.Jedyna rzecz, o której kobieta nigdy nie zapomina, to data jej urodzin, kiedy się na nią zdecyduje.