Tylko tam, gdzie milkną słowa, zaczyna się życie, objawia się tajemnica bytu.


tylko-tam-gdzie-milkną-słowa-zaczyna-ę-życie-objawia-ę-tajemnica-bytu
ludwig andreas feuerbachtylkotamgdziemilknąsłowazaczynasiężycieobjawiatajemnicabytutylko tamgdzie milknąmilkną słowazaczyna sięsię życieobjawia sięsię tajemnicatajemnica bytugdzie milkną słowazaczyna się życieobjawia się tajemnicasię tajemnica bytuobjawia się tajemnica bytu

Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lękTu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Wybory im­pre­zy... gdzie pta­ki milkną. Ile ci płacą za twoją żydo­filię hunwejbinie. Bo nie wierzę, że jes­teś ta­kim ma­lowa­nym głup­cem za darmo tam - gdzie roz­gniata się perły bez korony by bo­daj... nie potoczyły przed świnie. Z tej kałuży*... będą niezłe chu­de jaja.  Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.Drwina kończy się tam, gdzie zaczyna się zrozumienie.