Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś.


tylko-te-drzwi-pozostaną-zamknięte-do-których-nie-pukałeś
anonimtylkotedrzwipozostanązamkniętedoktórychniepukałeśtylko tete drzwidrzwi pozostanąpozostaną zamkniętedo którychktórych nienie pukałeśtylko te drzwite drzwi pozostanądrzwi pozostaną zamkniętedo których niektórych nie pukałeśtylko te drzwi pozostanąte drzwi pozostaną zamkniętedo których nie pukałeśtylko te drzwi pozostaną zamknięte

Jeśli wie­rzysz, przej­dziesz przez wszys­tkie drzwi zamknięte. -Leszek Aleksander Moczulski
jeśli-wie­rzysz-przej­dziesz-przez-wszys­tkie-drzwi-zamknięte
Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?. -Robert D. Ballard
każdy-z-nas-jest-odkrywcą-jak-można-żyć-patrząc-na-zamknięte-drzwi-i-nie-próbować-ich-otworzyć
Są mu­ry których nie przes­koczy­my, ale możemy się pos­ta­rać zro­bić drzwi. -Ryder
są mu­ry-których-nie przes­koczy­my-ale-możemy ę-pos­­rać-zro­bić-drzwi
Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. -Gold Fishy
miłość-jest jak klucz-który-ot­wiera-te drzwi-w naszej-duszy-o których-wcześniej-nie mieliśmy-pojęcia
Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym. -Maria Kuncewicz
bywają-wśród-ludzi-takie-drzwi-od-których-klucz-wręcza-ę-umarłym