Tylko w ciemności można zobaczyć gwiazdy


tylko-w-ciemnoś-można-zobaczyć-gwiazdy
martin luther kingtylkociemnościmożnazobaczyćgwiazdytylko ww ciemnościciemności możnamożna zobaczyćzobaczyć gwiazdytylko w ciemnościw ciemności możnaciemności można zobaczyćmożna zobaczyć gwiazdytylko w ciemności możnaw ciemności można zobaczyćciemności można zobaczyć gwiazdytylko w ciemności można zobaczyćw ciemności można zobaczyć gwiazdy

Historii nikt nie tworzy, nie można jej zobaczyć, tak jak nie można zobaczyć, jak rośnie trawa.Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć.Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga.Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię.W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć.Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.