Tylko w słowniku najpierw jest powodzenie, a dopiero potem praca.


tylko-w-słowniku-najpierw-jest-powodzenie-a-dopiero-potem-praca
vidal sassoontylkosłownikunajpierwjestpowodzeniedopieropotempracatylko ww słownikusłowniku najpierwnajpierw jestjest powodzeniedopiero potempotem pracatylko w słownikuw słowniku najpierwsłowniku najpierw jestnajpierw jest powodzeniea dopiero potemdopiero potem pracatylko w słowniku najpierww słowniku najpierw jestsłowniku najpierw jest powodzeniea dopiero potem pracatylko w słowniku najpierw jestw słowniku najpierw jest powodzenie

Tylko w słowniku Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami.Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję.Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym.Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz.Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną.