Tylko w to, czego się nie widzi, można bez reszty uwierzyć.


tylko-w-to-czego-ę-nie-widzi-można-bez-reszty-uwierzyć
virginia woolftylkotoczegosięniewidzimożnabezresztyuwierzyćtylko wczego sięsię nienie widzimożna bezbez resztyreszty uwierzyćczego się niesię nie widzimożna bez resztybez reszty uwierzyćczego się nie widzimożna bez reszty uwierzyć

Mężczyznę, który w kobiecie widzi tylko dekolt, trzeba przekonać do reszty.Nie można uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi.Tak zwaną porządną kobietę bierze się w całości, bez reszty, bez jej kłamstw i podbijania ceny, a potem się ją zwraca i stawia na dawne miejsce, zwyczajnie, bez absurdalnych korowodów, bo takie kobiety są potem tylko ogłuszone i nieme.Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.