Tylko wtedy, gdy nie ma rzeczywistego przedmiotu, zastąpić go może wierny wizerunek.


tylko-wtedy-gdy-nie-rzeczywistego-przedmiotu-zastąpić-go-może-wierny-wizerunek
jan amos komeńskitylkowtedygdynierzeczywistegoprzedmiotuzastąpićgomożewiernywizerunektylko wtedygdy nienie mama rzeczywistegorzeczywistego przedmiotuzastąpić gogo możemoże wiernywierny wizerunekgdy nie manie ma rzeczywistegoma rzeczywistego przedmiotuzastąpić go możego może wiernymoże wierny wizerunekgdy nie ma rzeczywistegonie ma rzeczywistego przedmiotuzastąpić go może wiernygo może wierny wizerunekgdy nie ma rzeczywistego przedmiotuzastąpić go może wierny wizerunek

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Dwoje ludzi gasi światło w pokoju nie tylko wtedy, gdy nie może na siebie patrzeć.Osoba kochająca upodabnia się w pewnym stopniu do przedmiotu swej miłości i tylko dlatego może mu się spodobać.Miłość nie jest po prostu spotkaniem dwojga serc. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy się spotkają dwie ludzkie istoty.Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.