Tylko wtedy masz prawo skarżyć się na los, jeżeliś zasłużył na lepszy.


tylko-wtedy-masz-prawo-skarżyć-ę-na-los-żeliś-zasłużył-na-lepszy
jan fedorowicztylkowtedymaszprawoskarżyćsięnalosjeżeliśzasłużyłlepszytylko wtedywtedy maszmasz prawoprawo skarżyćskarżyć sięsię nana losjeżeliś zasłużyłzasłużył nana lepszytylko wtedy maszwtedy masz prawomasz prawo skarżyćprawo skarżyć sięskarżyć się nasię na losjeżeliś zasłużył nazasłużył na lepszytylko wtedy masz prawowtedy masz prawo skarżyćmasz prawo skarżyć sięprawo skarżyć się naskarżyć się na losjeżeliś zasłużył na lepszytylko wtedy masz prawo skarżyćwtedy masz prawo skarżyć sięmasz prawo skarżyć się naprawo skarżyć się na los

Tyl­ko wte­dy masz pra­wo skarżyć się na los, jeśli zasłużyłeś na lepszy.Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortuBronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę.Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw...Jak w medycynie nie masz chorób, tylko są chorzy, tak w świecie moralnym nie masz win, tylko są winni.Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.