Tym, co bardziej niż cokolwiek może zdeterminować Twój sukces, jest umeijętność ponoszenia porażki z godnością oraz nieustanna gotowość uczenia się i doskonalenia.


tym-co-bardziej-ż-cokolwiek-może-zdeterminować-twój-sukces-jest-umeijętność-ponoszenia-porażki-z-godnośą-oraz-nieustanna-gotowość-uczenia
artur wojciechowskitymcobardziejniżcokolwiekmożezdeterminowaćtwójsukcesjestumeijętnośćponoszeniaporażkigodnościąoraznieustannagotowośćuczeniasiędoskonaleniaco bardziejbardziej niżniż cokolwiekcokolwiek możemoże zdeterminowaćzdeterminować twójtwój sukcesjest umeijętnośćumeijętność ponoszeniaponoszenia porażkiporażki zz godnościąoraz nieustannanieustanna gotowośćgotowość uczeniauczenia sięi doskonaleniaco bardziej niżbardziej niż cokolwiekniż cokolwiek możecokolwiek może zdeterminowaćmoże zdeterminować twójzdeterminować twój sukcesjest umeijętność ponoszeniaumeijętność ponoszenia porażkiponoszenia porażki zporażki z godnościąz godnością orazgodnością oraz nieustannaoraz nieustanna gotowośćnieustanna gotowość uczeniagotowość uczenia sięuczenia się isię i doskonalenia

Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmuNajpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukcesCzłowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia.Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmuNiegdyś uważałam, że