Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość.


tym-co-dźwiga-podnosi-i-wznosi-ku-górze-jest-miłość
józef tischnertymcodźwigapodnosiwznosikugórzejestmiłośćco dźwigapodnosi ii wznosiwznosi kuku górzejest miłośćpodnosi i wznosii wznosi kuwznosi ku górzepodnosi i wznosi kui wznosi ku górzepodnosi i wznosi ku górze

Gdy świat znajduje się raz na górze, raz na dole, to sztuka polega na tym, by być z tymi, co na górze.Miłość nie potępia - miłość oczyszcza i dźwiga.Miłość nie potępia, miłość oczyszcza i dźwiga.Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.