Tym samym sercem kochamy i nienawidzimy - często te same osoby.


tym-samym-sercem-kochamy-i-nienawidzimy-często-te-same-osoby
anonimtymsamymsercemkochamynienawidzimyczęstotesameosobytym samymsamym sercemsercem kochamykochamy ii nienawidzimynienawidzimyczęstoczęsto tete samesame osobytym samym sercemsamym sercem kochamysercem kochamy ikochamy i nienawidzimyi nienawidzimyczęsto teczęsto te samete same osobytym samym sercem kochamysamym sercem kochamy isercem kochamy i nienawidzimykochamy i nienawidzimyczęsto te sameczęsto te same osobytym samym sercem kochamy isamym sercem kochamy i nienawidzimysercem kochamy i nienawidzimyczęsto te same osoby

Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna. -Jan Twardowski
kochamy-nazbyt-często-gdy-kochać-już-nie-można-miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania. -Jan Twardowski
kochamy-od-razu-dwie-osoby-niemożliwe-do-kochania
Rozpacz po stracie ukochanej osoby uświadamia nam, jak bardzo ją kochamy. -Anonim
rozpacz-po-stracie-ukochanej-osoby-uświadamia-nam-jak-bardzo-ją-kochamy
Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby. -Gottfried Wilhelm
gdy-szczerze-kochamy-jakąś-osobę-szukamy-przyjemnoś-w-zadowoleniu-i-szczęściu-tej-osoby
Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy. -Georg Christoph Lichtenberg
osoby-o-twarzach-niesymetrycznych-to-często-najtęższe-głowy
Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy. -Johann Peter Eckermann
miłość-nie-jest-nigdy-taka-sama-jest-zawsze-oryginalna-i-zmienia-ę-stale-zależnie-od-charakteru-i-indywidualnych-cech-osoby-którą-kochamy