Tym samym sercem kochamy i nienawidzimy - często te same osoby.


tym-samym-sercem-kochamy-i-nienawidzimy-często-te-same-osoby
anonimtymsamymsercemkochamynienawidzimyczęstotesameosobytym samymsamym sercemsercem kochamykochamy ii nienawidzimynienawidzimyczęstoczęsto tete samesame osobytym samym sercemsamym sercem kochamysercem kochamy ikochamy i nienawidzimyi nienawidzimyczęsto teczęsto te samete same osobytym samym sercem kochamysamym sercem kochamy isercem kochamy i nienawidzimykochamy i nienawidzimyczęsto te sameczęsto te same osobytym samym sercem kochamy isamym sercem kochamy i nienawidzimysercem kochamy i nienawidzimyczęsto te same osoby

Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna.Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania.Rozpacz po stracie ukochanej osoby uświadamia nam, jak bardzo ją kochamy.Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby.Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy.Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.