Tyrani znikną wtedy, gdy się nikt śmierci obawiać nie będzie Im więcej światła, tym mniej bojaźni.


tyrani-znikną-wtedy-gdy-ę-nikt-śmierci-obawiać-nie-będzie-im-więcej-światła-tym-mniej-bojaź
karol kazimierz kurpińskityranizniknąwtedygdysięniktśmierciobawiaćniebędzieimwięcejświatłatymmniejbojaźnityrani zniknąznikną wtedygdy sięsię niktnikt śmierciśmierci obawiaćobawiać nienie będziebędzie imim więcejwięcej światłatym mniejmniej bojaźnityrani znikną wtedygdy się niktsię nikt śmiercinikt śmierci obawiaćśmierci obawiać nieobawiać nie będzienie będzie imbędzie im więcejim więcej światłatym mniej bojaźnigdy się nikt śmiercisię nikt śmierci obawiaćnikt śmierci obawiać nieśmierci obawiać nie będzieobawiać nie będzie imnie będzie im więcejbędzie im więcej światłagdy się nikt śmierci obawiaćsię nikt śmierci obawiać nienikt śmierci obawiać nie będzieśmierci obawiać nie będzie imobawiać nie będzie im więcejnie będzie im więcej światła

Skąpych ludzi skarby wtedy na widok wychodzą, gdy oni sami znikną. -Bertrand Saadi z Szirazu
skąpych-ludzi-skarby-wtedy-na-widok-wychodzą-gdy-oni-sami-znikną
Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła. -Archibald Joseph Cronin
uśmiech-kosztu­-mniej-od elek­trycznoś-i da­-więcej-światła
Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. -Archibald Joseph Cronin
uśmiech-kosztuje-mniej-od-elektrycznoś-i-daje-więcej-światła
Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. -S » Antoine de Saint-Exupéry » Twierdza
nieważne-jest w moich-oczach-czy-człowiek-będzie-mniej-czy-więcej-po­siadał-ważne jest-czy-będzie-mniej-czy-bar­dziej-człowiekiem