Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku


tysiącmilowa-podróż-zaczyna-ę-od-pierwszego-kroku
konfucjusztysiącmilowapodróżzaczynasięodpierwszegokrokutysiącmilowa podróżpodróż zaczynazaczyna sięsię odod pierwszegopierwszego krokutysiącmilowa podróż zaczynapodróż zaczyna sięzaczyna się odsię od pierwszegood pierwszego krokutysiącmilowa podróż zaczyna siępodróż zaczyna się odzaczyna się od pierwszegosię od pierwszego krokutysiącmilowa podróż zaczyna się odpodróż zaczyna się od pierwszegozaczyna się od pierwszego kroku

Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.Podróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego krokuPodróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego krokuNa­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.