Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie.


uśmie­chem-śli-tyl­ko-zechcesz-spra­wić-możesz-że słoń-przed­rze ę-przez-najgęstrze-chmu­ry-smut­ku-na czyimś-niebie
doorkauśmie­chemjeślityl­kozechceszspra­wićmożeszże słońceprzed­rze sięprzeznajgęstrzechmu­rysmut­kuna czyimśniebiejeśli tyl­kotyl­ko zechceszspra­wić możeszże słońce przed­rze sięprzed­rze się przezprzez najgęstrzenajgęstrze chmu­rychmu­ry smut­kusmut­ku na czyimśna czyimś niebiejeśli tyl­ko zechceszże słońce przed­rze się przezprzed­rze się przez najgęstrzeprzez najgęstrze chmu­rynajgęstrze chmu­ry smut­kuchmu­ry smut­ku na czyimśsmut­ku na czyimś niebieże słońce przed­rze się przez najgęstrzeprzed­rze się przez najgęstrze chmu­ryprzez najgęstrze chmu­ry smut­kunajgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimśchmu­ry smut­ku na czyimś niebieże słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ryprzed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­kuprzez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimśnajgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie

Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj. -Ryūnosuke Akutagawa
jeśli-zechcesz-um­rzeć-możesz-w każdej-chwi­li-po pros­-spróbuj
w po­god­ny dzień smut­ki by­wają lżejsze wszys­tko jest lepsze nie nadąsaj się ubierz się w kolory o uśmiech proszę sze­roko buzia uśmie­chem zdziałasz cuda nie żałuj innym  -Elizabetta
w po­god­ny-dzień-smut­ki-by­wają-lżejsze-wszys­tko-jest lepsze-nie-nadąsaj-ę-ubierz ę-w kolory-o-uśmiech-proszę-sze­roko-buzia
Wspo­minaj­cie mnie zaw­sze z uśmie­chem i ra­dością - bo tyl­ko to ma sens. Gdy­byście mieli mnie wspo­minać przez łzy - le­piej o mnie zapomnijcie. -Michael Landon
wspo­minaj­cie-mnie-zaw­sze-z uśmie­chem-i ra­dośą- bo tyl­ko-to  sens-gdy­byście mieli-mnie-wspo­minać-przez-łzy- ­piej