Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.


uśmiech-jest-najprawdziwszym-kiedy-jednocześnie-uśmiechają-ę-oczy
jan twardowskiuśmiechjestnajprawdziwszymkiedyjednocześnieuśmiechająsięoczyuśmiech jestjest najprawdziwszymkiedy jednocześniejednocześnie uśmiechająuśmiechają sięsię oczyuśmiech jest najprawdziwszymkiedy jednocześnie uśmiechająjednocześnie uśmiechają sięuśmiechają się oczykiedy jednocześnie uśmiechają sięjednocześnie uśmiechają się oczykiedy jednocześnie uśmiechają się oczy

Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy. -Jan Twardowski
uśmiech-jest naj­praw­dziw­szym-kiedy-jed­nocześnie-uśmie­chają ę-oczy
Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey
jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają. -AgniM
dookoła-wred­ne-mor­dy-za ple­cami-ga­dają-a w twarz ę-uśmiechają
A gdy wszys­tkich my­lił mój uśmiech, pot­ra­fiłeś spoj­rzeć mi w oczy i wie­dzieć, że nic nie jest w porządku. -mockingbird
a gdy-wszys­tkich-my­lił-mój-uśmiech-pot­ra­fiłeś-spoj­rzeć-mi w oczy-i wie­dzieć-że nic-nie jest w porządku