Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu.


uśmiech-to-niedrogi-sposób-na-poprawienie-naszego-wyglą
john danauśmiechtoniedrogisposóbnapoprawienienaszegowygląduniedrogi sposóbsposób nana poprawieniepoprawienie naszegonaszego wygląduuśmiech to niedroginiedrogi sposób nasposób na poprawieniena poprawienie naszegopoprawienie naszego wygląduuśmiech to niedrogi sposóbniedrogi sposób na poprawieniesposób na poprawienie naszegona poprawienie naszego wygląduuśmiech to niedrogi sposób naniedrogi sposób na poprawienie naszegosposób na poprawienie naszego wyglądu

Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu.Sposób w jaki patrzymy na innych, uśmiech i drobne gesty, troskliwości mogą wzbudzać uczucie szczęścia.Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu.Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie.Tyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu.