Uśmierzenie bólu jest rzeczą boską.


uśmierzenie-bólu-jest-rzeczą-boską
hipokratesuśmierzeniebólujestrzecząboskąuśmierzenie bólubólu jestjest rzecząrzeczą boskąuśmierzenie bólu jestbólu jest rzecząjest rzeczą boskąuśmierzenie bólu jest rzecząbólu jest rzeczą boskąuśmierzenie bólu jest rzeczą boską

Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską.Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć.