U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości.


u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
ludwig boernekobietmiłośćjestrównieczęstocórkąjakmatkązazdrościu kobietkobiet miłośćmiłość jestjest równierównie częstoczęsto córkąjak matkąmatką zazdrościu kobiet miłośćkobiet miłość jestmiłość jest równiejest równie częstorównie często córkąjak matką zazdrościu kobiet miłość jestkobiet miłość jest równiemiłość jest równie częstojest równie często córkąu kobiet miłość jest równiekobiet miłość jest równie częstomiłość jest równie często córką

Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność.Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości.Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?