U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości.


u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
ludwig boernekobietmiłośćjestrównieczęstocórkąjakmatkązazdrościu kobietkobiet miłośćmiłość jestjest równierównie częstoczęsto córkąjak matkąmatką zazdrościu kobiet miłośćkobiet miłość jestmiłość jest równiejest równie częstorównie często córkąjak matką zazdrościu kobiet miłość jestkobiet miłość jest równiemiłość jest równie częstojest równie często córkąu kobiet miłość jest równiekobiet miłość jest równie częstomiłość jest równie często córką

Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości. -Jadwiga Rutkowska
jak-często-zazdrość-przyprawioną-szczyptą-miłoś-bierzemy-za-miłość-przyprawioną-szczyptą-zazdroś
Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni? -Jonathan Carroll
dlaczego-trzeba-całego-życia-by-sobie-uświadomić-że-złowróżbne-znaki-pojawiają-ę-równie-często-jak-ptaki-na-czereś