U ludzi o średnich zdolnościach skromność jest szczera, ale u ludzi utalentowanych jest hipokryzją.


u-ludzi-o-średnich-zdolnościach-skromność-jest-szczera-ale-u-ludzi-utalentowanych-jest-hipokryzją
arthur schopenhauerludziśrednichzdolnościachskromnośćjestszczeraaleutalentowanychhipokryzjąu ludziludzi oo średnichśrednich zdolnościachzdolnościach skromnośćskromność jestjest szczeraale uu ludziludzi utalentowanychutalentowanych jestjest hipokryzjąu ludzi oludzi o średnicho średnich zdolnościachśrednich zdolnościach skromnośćzdolnościach skromność jestskromność jest szczeraale u ludziu ludzi utalentowanychludzi utalentowanych jestutalentowanych jest hipokryzjąu ludzi o średnichludzi o średnich zdolnościacho średnich zdolnościach skromnośćśrednich zdolnościach skromność jestzdolnościach skromność jest szczeraale u ludzi utalentowanychu ludzi utalentowanych jestludzi utalentowanych jest hipokryzjąu ludzi o średnich zdolnościachludzi o średnich zdolnościach skromnośćo średnich zdolnościach skromność jestśrednich zdolnościach skromność jest szczeraale u ludzi utalentowanych jestu ludzi utalentowanych jest hipokryzją

Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych.Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Skromność nie jest przymiotem, ale blaskiem przymiotów.Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.Skromność jest nie tylko ozdobą, ale także strażnikiem cnoty.Śmierć jest wprawdzie zawsze w pobliżu ludzi, ale nie każdy człowiek jest tuż przy niej.