U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości.


u-stóp-krzyża-otwierają-ę-dla-duszy-nowe-horyzonty-miłoś
urszula ledóchowskastópkrzyżaotwierająsiędladuszynowehoryzontymiłościu stópstóp krzyżakrzyża otwierająotwierają sięsię dladla duszyduszy nowenowe horyzontyhoryzonty miłościu stóp krzyżastóp krzyża otwierająkrzyża otwierają sięotwierają się dlasię dla duszydla duszy noweduszy nowe horyzontynowe horyzonty miłościu stóp krzyża otwierająstóp krzyża otwierają siękrzyża otwierają się dlaotwierają się dla duszysię dla duszy nowedla duszy nowe horyzontyduszy nowe horyzonty miłościu stóp krzyża otwierają sięstóp krzyża otwierają się dlakrzyża otwierają się dla duszyotwierają się dla duszy nowesię dla duszy nowe horyzontydla duszy nowe horyzonty miłości

W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej.Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie.Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia.Chrystus daje się ukrzyżować nie dla wybawienia krzyża, ale dla wybawienia ludzi od ich nieprawości.Nie bierz mnie na ręce. Nie nieś jak krzyża. Słod­ki ci ten ciężar, co ser­ce rozrywa? Chcesz dojść na szczyt. Apo­geum rozpaczy. Ani mnie tam nie znajdziesz, ani nie wybaczysz. Nie budź pocałunkiem. Mar­twe oczy się nie otworzą. Nie szu­kaj pantofelka dla stóp, które odchodzą. Być Ci krzyżem to za dużo. Prze­cież też dźwi­gam swe krzywdy. Mógłbyś nie podołać... Ra­zem nie znaczy łatwiej, a kiedyś zbyt często oz­nacza nigdy.Nowe rogi: Nowe poroże zyskuje rogacz, kiedy się sarnie powinie noga.