Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy 


uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
matijahuchrońprzedzłempaniejużmi nie pozwól siębaćniepozwólna łzy uchroń przedprzed złemzłem paniepanie jużjuż mi nie pozwól sięmi nie pozwól się baćbać nienie pozwólpozwól na łzy uchroń przed złemprzed złem paniezłem panie jużpanie już mi nie pozwól sięjuż mi nie pozwól się baćmi nie pozwól się bać niebać nie pozwólnie pozwól na łzy uchroń przed złem panieprzed złem panie jużzłem panie już mi nie pozwól siępanie już mi nie pozwól się baćjuż mi nie pozwól się bać niemi nie pozwól się bać nie pozwólbać nie pozwól na łzy uchroń przed złem panie jużprzed złem panie już mi nie pozwól sięzłem panie już mi nie pozwól się baćpanie już mi nie pozwól się bać niejuż mi nie pozwól się bać nie pozwólmi nie pozwól się bać nie pozwól na łzy 

Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata.Pozwól, że wejdę i pozostanę sobą już w To­bie na zawsze.Proszę nie pozwól mi odejść Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć.