Uciec od miłości na chwilę na sto lat na zawsze.


uciec-od-miłoś-na-chwilę-na-sto-lat-na-zawsze
jan twardowskiuciecodmiłościnachwilęstolatzawszeuciec odod miłościmiłości nana chwilęchwilę nana stosto latlat nana zawszeuciec od miłościod miłości namiłości na chwilęna chwilę nachwilę na stona sto latsto lat nalat na zawszeuciec od miłości naod miłości na chwilęmiłości na chwilę nana chwilę na stochwilę na sto latna sto lat nasto lat na zawszeuciec od miłości na chwilęod miłości na chwilę namiłości na chwilę na stona chwilę na sto latchwilę na sto lat nana sto lat na zawsze

''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.
''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie
W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić  -Ciarka
w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. -Juliusz Słowacki
otom-ja-sam-jak-drzewo-zwarzone-od-kiś-sto-we-mnie-żądz-sto-uczuć-sto-uwiędłych-liś
Sto lat już trwa całkowite nieporozumienie między artystą i społeczeństwem i nie widać, aby się to prędko zmieniło na lepsze. Sztuka obraża. -Jan Cybis
sto-lat-już-trwa-całkowite-nieporozumienie-między-artystą-i-społeczeństwem-i-nie-widać-aby-ę-to-prędko-zmieniło-na-lepsze-sztuka-obraża