Ucz się młodzieńcze wszys­tkiego, co ja­ko mężowi może ci się przydać.


ucz ę-młodzieńcze-wszys­tkiego-co ja­ko-mężowi-może- ę-przydać
arystyp z cyrenyucz sięmłodzieńczewszys­tkiegoco ja­komężowimożeci sięprzydaćucz się młodzieńczemłodzieńcze wszys­tkiegoco ja­ko mężowimężowi możemoże ci sięci się przydaćucz się młodzieńcze wszys­tkiegoco ja­ko mężowi możemężowi może ci sięmoże ci się przydaćco ja­ko mężowi może ci sięmężowi może ci się przydaćco ja­ko mężowi może ci się przydać

Może po pros­tu nie da się mieć w życiu wszys­tkiego. Może tyl­ko te dob­re chwi­le, wy­pełnione czułością i poczu­ciem bez­pie­czeństwa po­win­ny wys­tar­czyć za wszystko? Dbam o bez­pie­czeństwo, a może wszys­tkiego się boję? Gdy­by coś się stało, wiem, że przeżyję, ale nicze­go nie przeżyję...Człowiek może przy­wyknąć do wszys­tkiego, na­wet do zabijania.Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną.Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.