uczę się żyć od nowa 


uczę ę-żyć-od nowa 
ryderuczę siężyćod nowa uczę się żyćżyć od nowa uczę się żyć od nowa 

Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli.UCZĘ SIĘ... Jes­teś moim wyśnionym wierszem próbuję opuszka­mi palców od­czy­tać wier­sz jeszcze nie napisany. Na­pew­no każde słowo grą twych mięśni po­masuję de­likat­nym ruchem muszę się prze­konać czy jes­teś praw­dzi­wy czy wyśnionym wierszem? Uczę się poz­na­wania znaków na tobie gdzie pos­ta­wić znak zapytania wykrzyknik czy kropkę nad i uczę się... Jak się przekonam od­szu­kam Ciebie i wiersz. E.G Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się.Z każdym dniem uczę się jak z pożyt­kiem trwo­nić czas.Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej.Zazwyczaj wolę przysłuchiwać się dyskusji innych. Uczę się wtedy czegoś nowego, mimo że i tak wszystko zapominam.