Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć.


ucze­-wy­liczy­li-że jest tyl­ko-jed­na-szan­-na bi­lion-by zais­tniało-coś-tak-całko­wicie-ab­surdal­ne­go-jed­nak ­gowie
terry pratchettucze­niwy­liczy­liże jest tyl­kojed­naszan­sana bi­lionby zais­tniałocośtakcałko­wicieab­surdal­ne­gojed­nak ma­gowieob­liczy­liże szan­sena bi­lionspraw­dzają sięw dziewięciuprzy­pad­kachna dziesięćucze­ni wy­liczy­liże jest tyl­ko jed­najed­na szan­saszan­sa na bi­lionby zais­tniało coścoś taktak całko­wiciecałko­wicie ab­surdal­ne­gojed­nak ma­gowie ob­liczy­liże szan­se jed­najed­na na bi­lionna bi­lion spraw­dzają sięspraw­dzają się w dziewięciuw dziewięciu przy­pad­kachprzy­pad­kach na dziesięćże jest tyl­ko jed­na szan­sajed­na szan­sa na bi­lionby zais­tniało coś takcoś tak całko­wicietak całko­wicie ab­surdal­ne­goże szan­se jed­na na bi­lionjed­na na bi­lion spraw­dzają sięna bi­lion spraw­dzają się w dziewięciuspraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kachw dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
Złama­na obiet­ni­ca - ni­by nic a jed­nak coś... Jed­nak bo­li i nie da­je o so­bie zapomnieć... -patka5463
złama­na-obiet­­ca- ­by-nic-a jed­nak-coś-jed­nak bo­li-i nie da­-o so­bie-zapomnieć
Jed­ne­go ser­ca - tak mało mi trzeba, a jed­nak widzę, że żądam za wiele. -Czesław Niemen
jed­ne­go-ser­ca- tak-ło-mi trzeba-a-jed­nak-widzę-że żądam-za wiele