Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć...


uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
papużkauczućnie da sięwyłączyćmożnaje je­dynieuciszyćuczuć nie da sięnie da się wyłączyćmożna je je­dynieje je­dynie uciszyćuczuć nie da się wyłączyćmożna je je­dynie uciszyć

Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello
prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią. -Krio
praw­dzi­wie-kochać-można-­dynie-to-cze­go-jest ę-częśą
Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć. -Clement Attlee
demokracja-to-sprawowanie-rządów-poprzez-dyskusje-ale-efektywna-jest-tylko-wtedy-kiedy-dyskusje-udaje-ę-uciszyć
Na­leży wie­rzyć je­dynie te­mu, cośmy dos­ko­nale poz­na­li i w co nie można wątpić. -René Descartes (Kartezjusz)
na­ży-wie­rzyć-­dynie-te­mu-cośmy-­ko­nale-poz­na­li-i w co nie można-wątpić