Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo


uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
konfucjuszuczyćsięniemyślećtostrataczasuuczyćniebezpieczeństwouczyć sięi nienie myślećstrata czasumyśleć ii nienie uczyćuczyć sięuczyć się isię i niei nie myślećmyśleć to stratamyśleć i niei nie uczyćnie uczyć sięsię to niebezpieczeństwouczyć się i niesię i nie myślećnie myśleć to stratamyśleć to strata czasumyśleć i nie uczyći nie uczyć sięuczyć się to niebezpieczeństwouczyć się i nie myśleći nie myśleć to stratanie myśleć to strata czasumyśleć i nie uczyć sięnie uczyć się to niebezpieczeństwo

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness
gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca. -Anonim
miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca
Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego. -Anonim
lepiej-uczyć-ę-rzeczy-nieużytecznych-ż-nie-uczyć-ę-niczego
Uczyć innych to uczyć się po raz drugi. -Joseph Jubert
uczyć-innych-to-uczyć-ę-po-raz-drugi
Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.)  -Włodzimierz Lenin
po pier­wsze- uczyć-ę-po dru­gie- uczyć ę-i po trze­cie- uczyć-ę-learn-learn-learn-ang-ler­nen-ler­nen-und-nochmals-ler­nen