Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.


uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
henri-frédéric amieluczynićkogośszczęśliwymtojakbyjegożyciepomnożyćpogłębićuczynić kogośkogoś szczęśliwymszczęśliwym –jakby jegojego życieżycie pomnożyćpomnożyć ii pogłębićuczynić kogoś szczęśliwymkogoś szczęśliwym –– to jakbyjakby jego życiejego życie pomnożyćżycie pomnożyć ipomnożyć i pogłębićuczynić kogoś szczęśliwym –szczęśliwym – to jakby– to jakby jegojakby jego życie pomnożyćjego życie pomnożyć iżycie pomnożyć i pogłębićkogoś szczęśliwym – to jakbyszczęśliwym – to jakby jego– to jakby jego życiejakby jego życie pomnożyć ijego życie pomnożyć i pogłębić

Uczynić kogoś szczęśliwym - to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić. -Henri Frederic Amiel
uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym. -Anonim
przyjaźń-jest-największym-darem-jaki-mądrość-może-ofiarować-aby-uczynić-całe-życie-szczęśliwym
Naj­większym szczęściem myślące­go człowieka jest pogłębienie te­go, co można pogłębić i z po­korą przyjąć to, cze­go pogłębić nie można. -Johann Wolfgang Goethe
naj­większym-szczęściem-myślą­go-człowieka-jest pogłębienie-te­go-co można-pogłębić-i z po­korą-przyjąć-to-cze­go-pogłębić
Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. -Menander
nawet-cień-przyjaciela-wystarczy-aby-uczynić-człowieka-szczęśliwym
Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. -Menander
nawet-cień-przyjaciela-starczy-aby-uczynić-człowieka-szczęśliwym