Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.


uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
henri-frédéric amieluczynićkogośszczęśliwymtojakbyjegożyciepomnożyćpogłębićuczynić kogośkogoś szczęśliwymszczęśliwym –jakby jegojego życieżycie pomnożyćpomnożyć ii pogłębićuczynić kogoś szczęśliwymkogoś szczęśliwym –– to jakbyjakby jego życiejego życie pomnożyćżycie pomnożyć ipomnożyć i pogłębićuczynić kogoś szczęśliwym –szczęśliwym – to jakby– to jakby jegojakby jego życie pomnożyćjego życie pomnożyć iżycie pomnożyć i pogłębićkogoś szczęśliwym – to jakbyszczęśliwym – to jakby jego– to jakby jego życiejakby jego życie pomnożyć ijego życie pomnożyć i pogłębić

Uczynić kogoś szczęśliwym - to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.Istnieje pogląd wśród ludzi moralnych, że powinni czynić swych sąsiadów dobrymi. Jedyna osoba, którą powinienem uczynić dobrą, to ja sam. Natomiast mój obowiązek w stosunku do sąsiada zostanie o wiele lepiej wyrażony, jeśli powiem, że powinienem uczynić go szczęśliwym.Naj­większym szczęściem myślące­go człowieka jest pogłębienie te­go, co można pogłębić i z po­korą przyjąć to, cze­go pogłębić nie można.Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.