Uda: Czy są większe cuda niż dziewczyny uda?


uda-czy-są-większe-cuda-ż-dziewczyny-uda
jakub perskiudaczywiększecudaniżdziewczynyudaczy sąsą większewiększe cudacuda niżniż dziewczynydziewczyny udaczy są większesą większe cudawiększe cuda niżcuda niż dziewczynyniż dziewczyny udaczy są większe cudasą większe cuda niżwiększe cuda niż dziewczynycuda niż dziewczyny udaczy są większe cuda niżsą większe cuda niż dziewczynywiększe cuda niż dziewczyny uda

Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Up­rzej­me spoj­rze­nie i uśmiech znaczą często więcej, niż uda­na rozmowa. -Stefan Wyszyński
up­rzej­me-spoj­rze­nie-i uśmiech-znaczą-często-więcej-ż-uda­na-rozmowa