Udziel, czego nakazujesz, i co chcesz, nakazuj.


udziel-czego-nakazujesz-i-co-chcesz-nakazuj
augustyn Śwudzielczegonakazujeszcochcesznakazujczego nakazujeszi coco chceszi co chcesz

Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąSkupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chceszSukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.Jeśli o czymś myśleć, myśl o tym czego chcesz.